-10%

Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди

ISBN: 978-954-730-650-9
 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  224
 • Година на издаване:
  2010
13,50 лв.
15,00 лв.
+

Преценката на телесните повреди за целите на наказателния или на гражданския процес е специфична дейност за решаване на въпроси, които са на границата между медицината и правото – обсъждат се медицински факти и обстоятелства за нуждите на правораздаването чрез свеждането им към конкретен вид медико-биологични признаци. Това изисква съответна теоретична подготовка при извършването на експертизата – като се отчитат значителните разлики в интерпретацията на травмите и заболяванията от медицинска и от юридическа гледна точка, особеностите на терминологията, която понякога не e нито медицинска, нито юридическа; разнообразието на болестните и травматичните процеси, които водят до телесни повреди, спецификите им във всеки отделен случай и т.н. В книгата са анализирани и систематизирани всички тези аспекти, като е коментирана и съдебната практика. Изданието има практическа насоченост и е предназначено както за медицинските специалисти, извършващи съдебномедицински експертизи, така и за правораздавателните органи и за останалите юристи, ползващи тези експертизи.


Доц. д-р Петко Лисаев, дм, е ръководител на Катедрата по съдебна медицина и деонтология при Медицинския университет – Плевен, и има над 30-годишна преподавателска и практическа съдебномедицинска дейност. Автор е на „Медицинска деонтология и медицинско право“ (1996), „Евтаназия или медицински контрол на умирането и смъртта“ (1999), „Деонтологично-правни въпроси на медицинската практика“ (2008), съавтор на „Съдебно акушерство и гинекология“ (2000), „Енциклопедичен справочник по съдебна медицина“ (2004), на учебници и ръководства по съдебна медицина.

ОБЩА ЧАСТ

1. Определение за телесна повреда (ТП)

2. Общи юридически понятия

3. Медицинска преценка на ТП

4. Процесуална основа и поводи за освидетелстване и експертиза

5. Особености на съдебномедицинското освидетелстване

6. Телесни повреди по НК

 

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1. Разстройство на съзнанието

1.1. Използвани термини и дефиниции

1.2. Продължително разстройство на съзнанието – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

1.3. Травматични причини за разстройство на съзнанието

1.4. Инвалидизация и намалена трудоспособност

2. Увреждане на зрението

2.1. Основни термини и определения

2.2. Постоянна слепота с едното или двете очи – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

2.3. Трайно отслабване на зрението – средна телесна повреда по чл. 129 НК 52

2.4. Травматични причини за слепота и намаляване на зрението

2.5. Инвалидност и намалена работоспособност

3. Увреждане на слуха

3.1. Основни термини и определения

3.2. Постоянна глухота – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

3.3. Трайно отслабване на слуха – средна телесна повреда по чл. 129 НК

3.4. Травматични причини за загуба или трайно увреждане на слуха

3.5. Инвалидност и нарушена трудоспособност

4. Увреждане на речта

4.1. Основни термини и определения

4.2. Загуба на речта – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

4.3. Трайно затрудняване на речта – средна телесна повреда по чл. 129 НК

4.4. Травматични причини за загуба или трайно затрудняване на речта

4.5. Намалена трудоспособност и инвалидизация

5. Увреждания на половите и детеродните органи

5.1. Основни термини и понятия

5.2. Детеродна неспособност – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

5.3. Трайно затрудняване на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност – средна телесна повреда по чл. 129 НК

5.4. Травматични причини за детеродна неспособност или трайно затрудняване на половите органи

5.5. Инвалидизация и намалена трудоспособност

6. Увреждания, които водят до обезобразяване

6.1. Основни термини и определения

6.2. Обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

6.3. Обезобразяване на лицето или на други части от тялото – средна телесна повреда по чл. 129 НК

6.4. Травматични причини за обезобразяването със или без увреждане на сетивен орган

6.5. Загуба на трудоспособност и инвалидизация

7. Увреждания, които водят до загуба на орган

7.1. Основни термини и определения

7.2. Загуба на единия бъбрек, слезката или на дял на белия дроб – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

7.3. Травматични увреждания, водещи до загуба на органи

7.4. Загуба на трудоспособност и инвалидизация

8. Увреждания на крайниците, снагата и врата

8.1. Използвани термини и дефиниции

8.2. Загуба или осакатяване на крак или ръка – тежка телесна повреда по чл. 128 НК 93

8.3. Трайно затрудняване на движението на крайниците – средна телесна повреда по чл. 129 НК

8.4. Трайно затрудняване на движението на снагата или врата – средна телесна повреда по чл. 129 НК

8.5. Травматични причини за увреждане на движението на крайниците, снагата и врата

8.6. Намалена трудоспособност и инвалидизация

9. Разстройство на здравето

9.1. Използвани термини и определения

9.2. Постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота – тежка телесна повреда по чл. 128 НК

9.3. Разстройство на здравето, временно опасно за живота – средна телесна повреда по чл. 129 НК

9.4. Травматични причини, създаващи опасност за живота

9.5. Постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота – средна телесна повреда по чл. 129 НК

9.6. Разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 – лека телесна повреда по чл. 130 НК

10. Увреждане на дъвченето и говоренето

10.1. Основни термини и дефиниции

10.2. Счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето – средна телесна повреда по чл. 129 НК

10.3. Намалена трудоспособност и инвалидизация

11. Увреждания, които водят до проникване в телесните кухини

11.1. Основни термини и определения

11.2. Наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина – средна телесна повреда по чл. 129 НК

11.3. Травматични увреждания, водещи до проникване в кухините

11.4. Намалена трудоспособност и инвалидизация

12. Медикобиологична квалификация на телесната повреда при наранявания на други вътрешни органи

12.1. Наранявания на органи в гръдната кухина

12.2. Наранявания на органи в коремната кухина

12.3. Гръбначно-мозъчни травми

12.4. Перитонити

12.5. Остър хирургичен корем

12.6. Увреждания на кръвоносните съдове

12.7. Увреждане на периферни нерви

12.8. Увреждания на половите органи и заразяване с половопреносими болести

13. Телесни повреди при увреждане на трансплантирани и артефициални органи и тъкани

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Травматични увреждания на опорно-двигателния апарат и лицевия скелет

Приложение 2. Схема на съдебномедицински документ за освидетелстване

Приложение 3. Постелен режим при увреди на таза (2+2)

Приложение 4. Усложнения при фрактури на таза

Приложение 5. Усложнения при увреждания на гръбначния стълб

Приложение 6. Степени на дисторзио и луксацио

Приложение 7. Срокове на възстановяване при луксации и дисторзии

Приложение 8. Усложнения след фрактури и луксации

Приложение 9. Някои приблизителни срокове за зарастване на фрактури при деца

Приложение 10. Средни стойности на обем на движение в ставите

Приложение 11. Кратък терминологичен и нозологичен речник

Приложение 12. Процент на намалената работоспособност при намаление на зрителната острота

Приложение 13. Таблица на Клодил Портман