СТАТИИ

Ивайло Стайков - Институтът на clausula rebus sic stantibus в действащото българско търговско право

Боян Б. Баламезов - Влиянието на гръцката конституция от 1864 г. върху създаването на Търновската конституция

Александър Воденичаров - Правна същност на Европейската харта за местното самоуправление

Екатерина Трендафилова, Ивайло Цонков - Въпроси, които поставят промените в чл. 234 и чл. 236 НПК

Поля Голева - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на нотариусите

Дончо Хрусанов - За целта и задачата на административното правораздаване

Борис Спасов - Ревизия на Конституцията от Народното събрание

ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПРАВНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА МИСЪЛ

Нено Неновски – Фердинанд Ласал

ПРАВО И ЕЗИК

Мария Костова, Ралица Ковачева и Теодор Божинов – Правна филология: syndicus

НАУЧЕН ЖИВОТ

Диляна Карастоянова – Дискусия по актуалните проблеми на българското гражданство