-10%

Съвременно право 1/2017

ISBN: 0861-18-15
6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Пламен Панайотов - Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на пазарната злоупотреба

ДИСКУСИИ

Венцислав Л. Петров - Активната завещателна дееспособност според проекта за Закона за физическите лица и мерките за подкрепа

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Маргарита Хубенова - Електронна идентификация на заявителите на административни услуги

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Васил Пандов - Свободно движение на удостоверения по граждански и търговски дела в Европейския съюз

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Алла Благодир - Към въпроса за същността на социалното право и правото на социално осигуряване

МЛАДИ АВТОРИ

Люба Цакова - Доктринални диалози в концепцията за юридическата справедливост на Томас Остеркамп

Симона Велева - Защита на тайната на журналистическите източници - международни стандарти и уредба в България

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Симеон Гройсман - Нов учебник по обща теория на правото с автор проф. д-р Даниел Вълчев

АВТОРИТЕ В БРОЯ