СТАТИИ

Добринка Чанкова, Ромео Нинов - Защита на персоналните данни в европейското право

Емил Лозев - Закрилата на компютърните програми като индустриална собственост

Красимира Средкова - За халтурата в законодателството (или как не трябва да се пишат закони)

Дончо Хрусанов - Административен процес и данъчно производство

Живко Сталев - Въззивното и касационното обжалване след реформата на ГПК

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Надежда Дончева - Конкурентното право на Европейския съюз в контекста на европейските споразумения за асоцииране на страните от Централна и Източна Европа и балтийските републики

Ружа Иванова - Европейският съюз след договора от Амстердам

ДИСКУСИИ

Мария Павлова – За ролята на съдебната практика

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Бистра Стойчева – Особености на акционерните дружества по японското право (капитал и видове акции)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Мира Величкова – Преглед на съдебната практика по Закона за защита на конкуренцията