В ПАМЕТ НА ПРОФ. ВИТАЛИ ТАДЖЕР

Витали Таджер – Погасяване на вземанията срещу приватизирани предприятия въз основа на § 6а ЗППДОП

Огнян Герджиков – Сбогом, Учителю!

СТАТИИ

Методи Марков – Относно понятието за конкурентно право

Лазар Груев – Понятието „корупция“

Мария Павлова – Лицензия при заявена лицензионна готовност

ДИСКУСИИ

Георги Пенчев – Още за правната същност на концесиите

Кръстьо Кръстев, Делчо Джубелиев – Някои въпроси относно грабежа по чл. 198 от НК

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Александър Джурджев – Възникване и форма на държавно устройство на Босна и Херцеговина с обстоен поглед върху Република Сръбска

ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ

Георги Петканов – Хабилитационният труд на Алеко Константинов – „Правото на помилване“

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Росен Ташев – Забележителен принос към теорията на държавата („3а една юридическа теория на държавата“ — М. Тропер)

Иван Летников – Актуално изследване в областта на наказателния процес и правата на човека