Съвременно право 2/2014

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Иван Янев - Прекратяване на трудовия договор при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата

Андрей Александров - Едностранно прекратяване на трудов договор с футболист професионалист

МЛАДИ АВТОРИ

Ева Касева - Обща компетентност по дела за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Европейския съюз

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Вихър Кискинов - Семинар „Правото на информационното общество“

Сериккали Тъйнъйбеков, Архат Абикенов, Емил Мингов – 80 години от създаването на флагмана на висшето образование в република Казахстан – Казахстанския национален университет „Ал-Фараби“