-10%

Съвременно право 2/2017

ISBN: 0861-18-15
6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Янаки Стоилов – Форми на правните принципи

Георги Пенчев – Дали основните права и задължения на гражданите са принципи на правото?

Методи Марков – Система на българското вещно право

Иван Русчев – Гражданскоправен режим на държавните учреждения

Ивайло Стайков – Изменение и прекратяване на трудовото правоотношение с нормативно установена времева зависимост на волеизявленията на страните

ДИСКУСИИ

Андрей Александров – За максималния осигурителен доход и „социалните“ мотиви при регулирането му

МЛАДИ АВТОРИ

Антоний Димитров – Actio Pauliana в италианската съдебна практика

IN MEMORIAM

In Memoriam – проф. Владимир Петров