-10%

Съвременно право 2/2018

ISBN: 0861-18-15
6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Ивайло Стайков – Трудовоправно значение на подаването на оставка

Васил Петров – Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН)

Пламен Панайотов – Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК)

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – Историческо развитие на понятието за професионална болест

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Алиш Касумов, Рашад Мамедов – Проблеми на определянето на легално понятие „изпитване при приемането на работа“ и неговото значение в съвременното трудово право

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Милен Велушев – Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Русчев – Слово за проф. Огнян Герджиков по случай неговото сбогуване с университета – 2 юни 2018 г.

СТАТИИ

Ивайло Стайков – Трудовоправно значение на подаването на оставка

Васил Петров – Кадуциране на актове на разпореждане на сънаследник с отделен предмет от наследството преди делбата (чл. 76 ЗН)

Пламен Панайотов – Престъпно извършване на финансови сделки и платежни услуги (чл. 252, ал. 1 НК)

МЛАДИ АВТОРИ

Георги Гочев – Историческо развитие на понятието за професионална болест

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Алиш Касумов, Рашад Мамедов – Проблеми на определянето на легално понятие „изпитване при приемането на работа“ и неговото значение в съвременното трудово право

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Милен Велушев – Играе ли честно държавата? Анализ на предизвестената смърт на „Корпоративна търговска банка“ АД и последствията от нея

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иван Русчев – Слово за проф. Огнян Герджиков по случай неговото сбогуване с университета – 2 юни 2018 г.