СТАТИИ

Борис Спасов – Конституционни гаранции за народния суверенитет

Венцислава Желязкова – Несъстоятелност с международен елемент по българското международно частно право

Ангел Калайджиев – Определение на понятието плащане

Симеон Тасев, И. Билялова – Въпроси, свързани с наследяването на реституирани имоти от наследниците по чл. 8, ал. 4 от Закона за наследството

Венцислав Великов – Допустимо ли е обжалване на наказателните постановления, издадени при хипотезите на чл. 232 от Закона за митниците?

ДИСКУСИИ

Кръстю Кръстев – Някои въпроси относно задържането на престъпник по чл. 12а НК

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Емилия Панайотова – За някои необходими промени в правната уредба на административния контрол върху органите на местното самоуправление

Екатерина Матеева-Стоянова – Вещноправни аспекти на извършване на строеж в съсобствен имот

МЛАДИ АВТОРИ

Веселин Стоянов – Възстановяване правото на собственост на оземлени лица

БЕЛЕЖИТА ГОДИШНИНА

Димитрина Милкова – Цеко Торбов — чистото интелектуално начало на българската философска правна мисъл

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Нено Неновски – Първият български коментар на Конституцията

Боян Баламезов – Успешно представяне на студенти от Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ на XV юбилеен конкурс „Рене Касен“