-10%

Съвременно право 3/2018

ISBN: 0861-18-15
6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Емилия Димитрова – Понятието „пазарна сила“ в концепцията за господстващото положение в чл. 102 ДФЕС и чл. 20 ЗЗК

Златимир Орсов – Поредни промени в правилата за сключване и вписване на договорите за наем и за аренда на земеделска земя

Георги Митов – Определенията по чл. 306, ал. 1, т. 1–3 НПК

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Александър Цеков – Непряката конституционна жалба във френското конституционно правосъдие (Анализ в контекста на промените в конституционното правосъдие във Франция в рамките на Петата република)

ДИСКУСИИ

Александра Цветкова – Изоставеното електронно правосъдие

СТАТИИ

Емилия Димитрова – Понятието „пазарна сила“ в концепцията за господстващото положение в чл. 102 ДФЕС и чл. 20 ЗЗК

Златимир Орсов – Поредни промени в правилата за сключване и вписване на договорите за наем и за аренда на земеделска земя

Георги Митов – Определенията по чл. 306, ал. 1, т. 1–3 НПК

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Александър Цеков – Непряката конституционна жалба във френското конституционно правосъдие (Анализ в контекста на промените в конституционното правосъдие във Франция в рамките на Петата република)

ДИСКУСИИ

Александра Цветкова – Изоставеното електронно правосъдие