-10%

Съвременно право 4/2018

ISBN: 0861-18-15
6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Елизавета Александровна Фролова – Плурализмът на разбиранията за правото: из историята на политико-правната мисъл

Дарина Павлова – Изпълнителното деяние „длъжностно присвояване“

Мирослав Овчаров – Спорт, спортно право и престъпления против спорта

ДИСКУСИИ

Георги Пенчев – Екологичното право като отрасъл на правото на Република България

Мария Минчева – Каква е ролята на работодателя при реализиране на особената закрила от държавата на жените майки

Петър Петров – Два довода в подкрепа на теорията за небрежността като обективен стандарт в деликтното право

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Ралица Димитрова – Значение на програмите за съответствие при реализиране на отговорността на юридическите лица за престъпление

НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентин Георгиев – Правните принципи в правната теория

Ивайло Стайков – Ценно научно изследване относно медиацията в българския граждански процес

СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪВРЕМЕННО ПРАВО ЗА 2018 Г.