Съвременно право 5/2015

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Андрей Александров - Дуалната система на обучение – нови възможности за професионално обучение или ново име на познати проблеми?

Иван Кьосев - Политико-правните концепции и идеи на Джон Лок и Шарл Монтескьо за правовата и за демократичната държава

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ

Явор Марков - Бялата книга на Европейската комисия от 2014 г. – сполучливо разрешение на регулаторната празнота във връзка с миноритарните дялови участия, неосигуряващи контрол, или пример за свръхрегулация?

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Иван Георгиев - За съдебната система в Кралство Норвегия

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Светослав Иванов - Практиката на българските съдилища (1893–2015 г.) върху воденето на чужда работа без възлагане