СТАТИИ

Живко Сталев - Съдебната практика като източник на право

Нено Неновски - За понятието „конституционно правосъдие“

Евгени Танчев - Конституцията от 1991 г. и приемането на България в Европейския съюз

Васил Киров - За прякото управление, референдума и плебисцита

Николай Проданов - Конституционната отговорност на президента (вицепрезидента) на републиката

Красимира Средкова - Право на сдружаване на работодателите

Маргарита Чинова - Реформата на предварителното производство

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Митко Чаталбашев – Гражданскоправни средства за защита на авторското право във Великобритания

ДИСКУСИИ

Даниел Вълчев – Правата на човека и съвременната държава

Петър Райков – Правна същност и правни последици на Наредбата закон за съдене от Народен съд

МЛАДИ АВТОРИ

Захари Торманов – Банков влог под условие и в полза на трето лице според Търговския закон

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО „СЪВРЕМЕННО ПРАВО” ЗА 1997 ГОДИНА