Съвременно право 6/2015

ISBN: 0861-18-15

СТАТИИ

Вихър Кискинов - Към общата теория за правните субекти

Ива Пушкарова-Гочева - Замяната на наказанието доживотен затвор с лишаване от свобода на основание чл. 38а, ал. 3 от Наказателния кодекс: законов режим и съдебна практика

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Корнезов - Европейският социален модел в контекста на дълговата криза в Европейския съюз

ДИСКУСИИ

Солунка Попова – Неимуществени вреди при неизпълнение на задължение по брачен договор

Ирина Богданова - Наследимо ли е владението

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННО ПРАВО“ ЗА 2015 Г.