-10%

Теория на държавата и правото

Учебно пособие

10,80 лв.
12,00 лв.
+

Настоящото учебно помагало е второ поредно по дисциплината „Теория на държавата и правото“, предвидена в учебния план за всички факултети, Институти при Одеската Национална Юридическа Академия и българския научно-образователен център. При подготовката на учебния материал авторът се е стремял да предвиди всичко необходимо за изучаване на дисциплината и в българските юридически факултети, макат че в тези факултети дисциплината се изучава в две дисциплини: „Учение за държавата“ и "Теория на правото“. Учебното помагало е предвидено както за студенти по специалността „Право“, така и за студенти по специалностите  „Публична администрация“, "Стопанско управление" и "Икономика".