Теория на модерната държава

  • Автор:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    978-954-28-2774-0
  • Година на издаване:
    2018
25,00 лв.
+

Настоящият учебник обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория на държавата в юридическите факултети в страната. Това го прави незаменимо четиво за студентите по право. В книгата са разгледани и някои нови теми - например теория на полицейската държава и предизвикателствата, които Европейският съюз поставя пред националната държава.

Освен за студентите по право, учебникът ще бъде полезен и за тези, които изучават широк кръг от други хуманитарни специалности, като политология, социология и други.

редговор
Възникване и същност на "модерната държава"

Предмет и методи на теорията за модерната държава

Същност и елементи на модерната държава

Нацията като конститутивен елемент (атрибут) на модерната държава

Територията като конститутивен елемент (атрибут) на модерната държава

Властта като конститутивен елемент (атрибут) на модерната държава

Функции на модерната държава. Обща характеристика

Юридически форми за реализация на функциите на модерната държава. Институционализация на властта

Институционален ред на най-ярките представители на модерната държава

Конституционализмът - гаранция за обществения договор и за ограничаване на публичната власт

Форма на Модерната държава

"Модерната държава" като правен субект на политическа власт

Понятие

Развитие на теорията за модерната държава като правен субект на политическата власт

Модерната държава като правова общност. Теория на правовата държава

Модерната държава като демократична общност. Теория на социалната и либерална държава

Понятие

В какво се състои основният конфликт между социалната държава и либералната държава?

Общото между "модерната" социална държава и "модерната" либерална държава

Ролята на политическите партии в процеса на демократизиране на политическата система и на установяване на демократичен политически режим

Поява и развитие на политическите партии

Ролята на политическите партии в "модерните държави" в съвременността

Семейства политически партии

Съществуват ли консервативни политически партии в съвременната държава? Що е консерватизъм?

Глава шеста. Теория на полицейската държава

Перспективи на съвременната държава. Нови предизвикателства

Глава първа. Основният дебат

Поставяне на проблема

Нация и национална държава

Гражданското общество и държавата

Съвременната държава в светлината на световния ред

Европейският съюз - нови хоризонти

Европейски съюз на демократични правови държави

Постоянният диалог в помощ на сигурността

Граници на ЕС като глобална общност, определящи предимството на правото му наднационалните правни системи

Глава четвърта. Политическите партии като посредник между гражданското общество и държавната власт. Перспективи и предизвикателства пред демократичната правова държава

Обобщено заключение с отворен край