-10%

Търговски закон

2 07 С01
17. актуализирано издание
към 23 февруари 2023 г.
ISBN: 978-619-226-127-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    464
  • Година на издаване:
    2023
11,61 лв.
12,90 лв.
+

Изданието включва Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и новия Закон за защита на търговската тайна, както и извлечения от закони, с които те са изменяни и допълвани, съдържащи допълнителни, преходни и заключителни разпоредби.

В информационното приложение са поместени и данни за публикацията на актове на правото на Европейския съюз в областта на дружественото право, тълкувателни решения на ВС и ВКС, както и справочник за промените с информация за изменените разпоредби, обнародването и влизането им в сила.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между разпоредби на закона и към други нормативни актове.

1. Търговски закон

2. Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

3. Закон за защита на търговската тайна

Информационно приложение
А. Актове на правото на Европейския съюз, цитирани в сборника (данни за публикацията)
Б. Извлечение от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
В. Тълкувателни решения
Г. Справочник на законите, с които са изменяни и допълвани Търговският закон и Законът за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел