Юридически свят 2/2017

7,50 лв.
+

VARIA

Жасмин Попова – Българското председателство на Съвета на Европейския съюз: същност, проблеми и възможности

Борис Велчев – Заплашването в Наказателния кодекс

Поля Голева – Обезпечителният договор

Виктор Симеонов – Начини за тълкуване от Конституционния съд при задължителните тълкувания на Конституцията

Тодор Коларов – Компетентност на Европейския съюз и държавите членки при сключване на смесените договори

ДИСКУСИИ

Светослав Иванов – Към въпроса за правната уредба на представителното водене на чужда работа без възлагане в българското облигационно право

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2016 г.