-10%

Юридически свят 1/2018

ISBN: 1311-3488
6,75 лв.
7,50 лв.
+

VARIA

Янаки Стоилов - Правните принципи като критерии за валидност в правото

Александър Драгиев - Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право

Евгени Йочев - Сто и десет години от създаването на първата професионална организация на магистратите в България

ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ

Джи Уейдонг - Преустройство на правната идеология в Китай

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Ярослава Генова - Командироването в рамките на предоставянето на услуги в друга държава ­ членка на Европейския съюз

БИБЛИОГРАФИЯ

Благовеста Балканджиева - Библиография на българската правна литература за 2016 г.