-10%

Юридически свят 2/2020

ISBN: 1311-3488
6,75 лв.
7,50 лв.
+

СЪДЪРЖАНИЕ

VARIA

Мирослав Овчаров – Самостоятелният характер на институтите по чл. 12а и 12б от Наказателния кодекс – обстоятелства, изключващи обществената опасност

Светослав Пандилов – Обратният изпълнителен лист

Евгени Йочев – Сто години от създаването на Съюза на българските адвокати

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Сибила Игнатова – Местни избори в Германия и предизборната кампания за президентските избори в САЩ през 2020 г. по време на COVID-19

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Поля Голева – Практиката на ВКС по определяне размера на обезщетението на неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди през 2020 г.

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2019 г.

АВТОРИТЕ В БРОЯ