-10%

Закон за Министерството на вътрешните работи

2 20 С01
18. актуализирано издание
към 15 септември 2022 г.
ISBN: 978-619-226-157-3
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    256
  • Година на издаване:
    2022
6,21 лв.
6,90 лв.
+

В сборника е поместен Законът за Министерството на вътрешните работи, с който се уреждат принципите, функциите и основните дейности на МВР за осъществяване на политиките по защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.

Представена е уредбата на управлението и устройството на МВР и на статуса на неговите служители.

Включен е и Законът за частната охранителна дейност, който урежда условията и реда за извършване на частна охранителна дейност, нейното административно регулиране и административен контрол.

Текстовете са анотирани с препращания към актове по прилагането на ЗМВР и към други нормативни актове.

 

1. Закон за Министерството на вътрешните работи

2. Закон за частната охранителна дейност