-10%

Закон за съдебната власт

2 02 С01
16. актуализирано издание към 1 март 2021 г.
+ актуализационно приложение към 24 септември 2021 г.

ISBN: 978-619-226-124-5
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    376
  • Година на издаване:
    2021
8,91 лв.
9,90 лв.
+

В сборника е поместен Законът за съдебната власт, извлечение от Конституцията, както и тълкувателни решения на Конституционния съд относно устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им.

Поместени са и етичните кодекси на магистратите и на съдебните служители.

Текстовете са анотирани с препращания към решения на Конституционния съд, към актове по прилагането на закона и към други нормативни актове.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Решения на Конституционния съд

3. Закон за съдебната власт

4. Кодекс за етично поведение на българските магистрати

5. Етичен кодекс на съдебните служители