-10%

Закон за здравното осигуряване

2 13 С05
17. издание към 18 март 2021 г.

ISBN: 978-619-226-175-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    192
  • Година на издаване:
    2021
6,75 лв.
7,50 лв.
+

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравно осигуряване и свързаните с тях обществени отношения – осигурени рискове, осигурени лица и техните права и задължения, здравноосигурителни вноски, обхват на медицинската помощ, изпълнители на медицинска помощ и медицински контрол.

Включен е и Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Поместено е релевантно извлечение от Закона за здравето в частта, уреждаща достъпността и качеството на медицинската помощ, правата и задълженията на пациента, медицинската помощ при спешни състояния, медицинската експертиза и контрола върху медицинското обслужване.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания към актове по прилагането на закона и между правни норми, поместени в сборника.

1. Закон за здравното осигуряване

2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

3. Закон за здравето (извлечение)

Информационно приложение