-10%

Защита на конкуренцията

2 07 С13
6. издание
към 5 април 2021 г.
ISBN: 978-619-226-189-4
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    240
  • Година на издаване:
    2021
6,21 лв.
6,90 лв.
+

В новото издание на сборника са отразени измененията в Закона за защита на конкуренцията, обнародвани в бр. 17 на "Държавен вестник" от 26 февруари 2021 г.

В сборника е поместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещу определени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата с монополно или господстващо положение, критериите за концентрация между предприятия и нелоялна конкуренция, злоупотребата с по-силна позиция при договаряне, производството пред Комисията за защита на конкуренцията и правомощията ѝ.

Включено е и извлечение от Закона за защита на потребителите, представящо нелоялните търговски практики, във връзка с правилата за сравнителната реклама.

Сборникът съдържа и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и пряко приложимите регламенти, към които Законът за защита на конкуренцията препраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 относно изпълнението на правилата за конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 относно контрола върху концентрациите между предприятия.

Поместено е информационно приложение със систематичен указател на основните актове на правото на ЕС в областта на защитата на конкуренцията.

1. Закон за защита на конкуренцията

2. Договор за функционирането на Европейския съюз (извлечение)

3. Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16.12.2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора

4. Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета от 20.01.2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО)

5. Закон за защита на потребителите (извлечение) (нелоялни търговски практики)

Информационно приложение