-82%

Защита на потребителите

2 14 С04
12. издание
към 15 ноември 2021 г.
ISBN: 978-619-226-205-1
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    408
  • Година на издаване:
    2021
2,00 лв.
10,90 лв.
+

Представена е уредбата на правата на потребителите и тяхната защита, изискванията относно информацията, която следва да се предоставя за стоките и услугите, пуснати на пазара, техните същностни характеристики и начина за отразяването им при етикетиране, сроковете и условията за гаранции и рекламации, органите и организациите за защита на потребителите, уредбата на потребителските спорове.

Поместени са Законът за защита на потребителите, Законът за потребителския кредит, Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители, Законът за електронната търговия и Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Информационното приложение включва извлечение от Закона за защита на конкуренцията във връзка със защитата от нелоялни търговски практики, справочник на актовете на Европейския съюз в областта на защитата на потребителите, както и информация за организациите, които могат да предявяват искове за нарушения на колективните интереси на потребителите.

1. Закон за защита на потребителите

2. Закон за потребителския кредит

3. Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

4. Закон за електронната търговия

5. Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Информационно приложение
І.  Извлечение от Закона за защита на конкуренцията
IІ.  Справочник на актове на правото на ЕС относно защитата на потребителите
III.  Списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите