Адриана Спасова

Инж. Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, начаник Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC.

Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ "Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)" и "Управление на проекти по договори на ФИДИК" на бъдещите магистри по Управление на проекти в строителството.