Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

„Сиби“ ООД получи подкрепа по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

ПРОЕКТ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

ОБЩА СТОЙНОСТ:

10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.06.2020 г.

Край: 23.09.2020 г.