За нас

Сиби е специализирано издателство за правна литература, основано през 1990 г. През тези години ние спечелихме много читатели, на страниците на нашите книги се изявиха силни автори, името „Сиби“ стана известно. Това се случи най-вече, защото създадохме добър екип, който работи професионално и безкомпромисно.

Книгите, които отпечатахме през годините, са много – учебници, монографии, справочници, методически ръководства и коментари, научни списания и сборници с нормативни актове. Някои от тях – например бестселърът „Коментар на Кодекса на труда“ – са претърпели многобройни издания и често са номинирани за най-добре издадени книги от Асоциацията на българските книгоиздатели.

От 1999 г. наша запазена марка стана известната поредица сборници с нормативни актове – „Джобни издания“. Тя е без аналог в историята на юридическото книгоиздаване у нас. Сборниците включват пълните текстове на законите и подзаконовите актове; действащите разпоредби и препращания към отменените; предметни указатели; справочници на актовете за изменение и допълнение. С логото на поредицата са излезли вече стотици издания на нормативни актове от всички правни отрасли. Радва ни фактът, че вероятно няма юрист в България, в чийто джоб да не е попадала поне една книжка от поредицата „Джобни издания“.

От началото на 2004 г. с книгата „Облигационно право“ от Методи Марков стартира нашата нова поредица – Modus Studendi (преглед на изпитната материя). Поредицата има за цел да утвърди една различна и ефективна формула за усвояване на изпитната материя от студентите по право, както и за „опресняване“ на знанията на практикуващите юристи. Modus Studendi е насочена към всички, за които „студентстването“ е не просто временен административен статут, а постоянен начин за самоусъвършенстване.

Нашите списания „Съвременно право“ и „Адвокатски преглед“ са сред най-авторитетните периодични правни издания, ценени еднакво добре и от практици, и от учени. Ние издаваме и единствения у нас юридически алманах – „Юридически свят“, издание, на чиито страници от 1999 година насам се изявяват видни учени от България и чужбина.

Имаме опит и в многобройни издания, свързани с международни проекти и програми – ФАР, Леонардо да Винчи, Темпус, Сократ, Правна инициатива за обучение и развитие. Активно и успешно работим по различни проекти с български и чуждестранни организации – Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Съюза на юристите в България, Висшия адвокатски съвет, Japan Foundation, Flag Consortium, Американската асоциация на юристите (Правна инициатива за Централна и Източна Европа) и Американската агенция за международно развитие.

Освен дейността по издаване и разпространение на книги, от 2001 година организираме и провеждаме семинари за обучение на юристи по актуални въпроси на законодателството и практиката. Прецизният избор на теми и лектори традиционно превръщат тези форуми в събития за правната общественост.