За нас

„Сиби“ е специализирано издателство за правна литература, основано през 1990 г. През изминалите години ние спечелихме много читатели, на страниците на нашите книги се изявиха силни автори, името „Сиби“ стана известно. Това се случи най-вече защото създадохме добър екип, който работи професионално и безкомпромисно.

Книгите, които отпечатахме през годините, са много – учебници, монографии, справочници, методически ръководства и коментари, помагала, научни списания и сборници с нормативни актове. Някои от тях – например бестселърът „Коментар на Кодекса на труда“ – са претърпели многобройни издания и са номинирани за най-добре издадени книги от Асоциация „Българска книга“.

От 1999 г. поредицата сборници с нормативни актове – „Джобни издания“, се превърна в наша запазена марка. Тя е без аналог в историята на юридическото книгоиздаване у нас. Сборниците включват пълните текстове на законите и подзаконовите актове; действащите разпоредби и препращания към отменените; предметни указатели; справочници на актовете за изменение и допълнение. С логото на поредицата са излезли вече стотици издания на нормативни актове от всички правни отрасли. Радва ни фактът, че вероятно няма юрист в България, в чийто джоб да не е попадала поне една книжка от поредицата „Джобни издания“.

От началото на 2004 г. с книгата „Облигационно право“ от Методи Марков стартира нашата поредица – Modus Studendi (преглед на изпитната материя). Поредицата има за цел да утвърди една различна и ефективна формула за усвояване на изпитната материя от студентите по право, както и за „опресняване“ на знанията на практикуващите юристи. Modus Studendi е насочена към всички, за които „студентстването“ е не просто временен административен статут, а постоянен начин за самоусъвършенстване.

Ние издаваме и единствения у нас юридически алманах – „Юридически свят“, издание, на чиито страници от 1999 година насам се изявяват видни учени от България и чужбина. Списание „Съвременно право“ е сред най-авторитетните периодични правни издания, ценено еднакво добре и от практици, и от учени.

Имаме опит и в многобройни издания, свързани с международни проекти и програми – ФАР, Леонардо да Винчи, Темпус, Сократ, Правна инициатива за обучение и развитие, Норвежки финансов механизъм. Активно и успешно работим по различни проекти  с Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Националния институт на правосъдието, Центъра за обучение на адвокати, Националното бюро за правна помощ и други.

В работата си ние се стараем да спазваме стандарт за високо качество, като влагаме опита, познанията  и енергията си с неизменната цел да издаваме добри, качествени и полезни книги.