-10%

Бюлетин на Върховния касационен съд

Наказателна колегия

4,50 лв.
5,00 лв.
+

Принципът ,,ne bis in idem'' след Тълкувателно решение № 3/22.12.2015г. по тълк. д. № 3/2015г. на ОСНК