Доживотният затвор по наказателното право на Република България

ISBN: 978-954-28-4583-6
29,90 лв.
+

Уважаеми читатели,

Пред Вас е дисертационният труд на Невена Николаева Орманджиева – едно научно изследване, което безспорно има място в националната ни правна литература и което, сигурен съм, ще представлява интерес нe само за правната общност.

Благодаря на всички, които помогнаха тази книга да достигне до читателите!

Вярвам че авторът ще продължи да живее чрез своя труд!

 

Христо Орманджиев

 

Когато с Невена обсъждахме темата на нейния дисертационен труд ме впечатли готовността ѝ да се захване с правен проблем, който ми се струваше непосилен за начинаещ асистент…

Бях неин научен ръководител. Всъщност, това е някак претенциозно. По-скоро бях неин съветник по някои въпроси… Просто Невена нямаше нужда от ръководител, за да напише дисертацията си.

Резултатът надхвърли очакванията ми. Невена написа дисертация, която не просто изпълни, а значително надхвърли изискванията на закона. Написа я с онази научна добросъвестност, която е характерна за утвърдените учени, а не за младите асистенти. Такъв учен ѝ предстоеше да стане.

Никога не съм мислел, че Невена няма да види работата си издадена. Писането ѝ се отдаваше толкова естествено, интересът ѝ към наказателното право бе толкова силен и дълбок, че тази книга трябваше да бъде първата от много.

Тя остави следа и сред студентите си. Със сигурност с книгата си „Доживотният затвор по наказателното право на Република България“ ще остави следа и във всички свои читатели.

проф. Борис Велчев, д.ю.н.