-10% очаквайте

Граждански процесуален кодекс

2 09 С01
20. издание
ISBN: 978-619-226-284-6
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    472
  • Година на издаване:
    2024
11,61 лв.
12,90 лв.
Добави в любими

В предстоящото ново издание на сборника ще бъдат отразени измененията в ГПК, обнародвани в бр. 39 на "Държавен вестник" от 1 май 2024 г.

Сборникът включва Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите актове по прилагането му.

Поместени са и Законът за правната помощ, Законът за медиацията и Законът за международния търговски арбитраж с оглед приложимостта им в гражданския процес.

Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, съпоставителни бележки с предишната уредба и с препращания към други нормативни актове.

В информационното приложение на сборника са поместени и списъци на актове на правото на ЕС, многостранни международни договори, двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела, както и тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.

1. Граждански процесуален кодекс

2. Закон за правната помощ

3. Закон за медиацията

4. Закон за международния търговски арбитраж

5. Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс

6. Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство

7. Наредба № Н-2 от 18 февруари 2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство

8. Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс

Информационно приложение
• Право на Европейския съюз
• Многостранни международни договори
• Двустранни международни договори за правна помощ по граждански дела
• Тълкувателни решения на ВКС, постановени след 1 март 2008 г.
• Справочник на измененията