Изследвания върху римското право

ISBN: 978-954-9870-95-4
20,00 лв.
+
  • Към учението за иновационната стипулация
  • Съзнателно получаване на недължимо
  • IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция
  • Към учението за иновационната стипулация
  • Съзнателно получаване на недължимо
  • IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция