-10%

Кодекс на труда

2 12 C02
18. актуализирано издание
към 1 април 2024 г.
+ актуализационно приложение към 2 май 2024 г.
ISBN: 978-619-226-229-7
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    416
  • Година на издаване:
    2024
11,61 лв.
12,90 лв.
+

В актуализираното издание на сборника са отразени измененията в Кодекса на труда, обнародвани в бр. 27 на "Държавен вестник" от 29 март 2024 г.

Сборникът включва Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред, Закона за защита от дискриминация, както и извлечения от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за насърчаване на заетостта.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с вътрешни препращания и препращания към подзаконови нормативни актове.

1. Кодекс на труда

2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

3. Закон за уреждане на колективните трудови спорове

4. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (извлечение)

5. Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

6. Закон за насърчаване на заетостта (извлечение)

7. Закон за защита от дискриминация

Информационно приложение
Справочник на законите, с които е изменян и допълван Кодексът на труда