-10% ново

Наказателно-процесуален кодекс

2 10 С01
21. актуализирано издание
към 15 май 2024 г.
ISBN: 978-619-226-256-3
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    608
  • Година на издаване:
    2024
15,21 лв.
16,90 лв.
+

В актуализираното издание на сборника са отразени измененията в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за Европейската заповед за разследване, обнародвани в бр. 36 и бр. 39 на „Държавен вестник“.

Представена е уредбата на наказателния процес – Наказателно-процесуален кодекс, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест, Закон за Европейската заповед за разследване, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции, Закон за Европейската заповед за защита.

Поместен e и Законът за правната помощ – с оглед връзката му с наказателния процес.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, препращания към други нормативни актове и между правни норми, включени в сборника.

1. Наказателно-процесуален кодекс

2. Закон за специалните разузнавателни средства

3. Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

4. Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест

5. Закон за Европейската заповед за разследване

6. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

7. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

8. Закон за признаване, изпълнение, постановяване и изпращане на актове за обезпечаване на имущество

9. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

10. Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции

11. Закон за Европейската заповед за защита

12. Закон за правната помощ

Информационно приложение
I. Списък на многостранни международни актове, по които Република България е страна

II. Списък на двустранни договори за правна помощ по наказателни дела, по които Република България е страна
III. Тълкувателни решения
IV. Справочник на законите, с които е изменян и допълван Наказателно-процесуалният кодекс