Naturalis obligatio в класическото право към съединението на вещи в римското право

ISBN: 978-954-9870-79-4
10,00 лв.
+