-10%

Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

2 19 С01
2. издание
към 15 ноември 2023 г.
ISBN: 978-619-226-190-0
  • Издателство:
  • Корица:
    мека
  • Страници:
    192
  • Година на издаване:
    2023
8,01 лв.
8,90 лв.
+

В сборника са поместени новият Закон за противодействие на корупцията и Законът за отнемане на незаконно придобитото имущество, с които се уреждат мерките за противодействие на корупцията, условията и редът за установяване на конфликт на интереси и за установяване на несъответствия при декларирането на имущество от лица, заемащи публични длъжности, уреждат се условията и редът за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, статутът и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и взаимодействието на двете комисии с други държавни органи и международното сътрудничество.

Включен е и Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

1. Закон за противодействие на корупцията

2. Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество

3. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения