-33%

Съвременно право 3/1998

4,47 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Маргарита Чинова - Процедурата за съдебно обжалване на мярката за неотклонение „задържане под стража“  (Статия 1)

Борис Велчев - Статутите на международните трибунали за престъпленията, извършени в бивша Югославия и Руанда  (Статия 2)

Иван Русчев - Правна същност на особеното право на ползване според Закона за концесиите и Закона за общинската собственост  (Статия 3)

Васил Мръчков - Въздействие на новата конституция върху трудовото право  (Статия 4)

Емил Лозев - Базите данни и закрилата им по Закона за авторското право и сродните му права  (Статия 5)

 

ПРОБЛЕМИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Нено Неновски - Законът за Върховния административен съд не е съгласуван с чл. 150 от Конституцията  (Статия 6)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Клаус Хопт - Развитие, състояние и перспективи на европейското дружествено право  (Статия 7)

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ

Бистра Стойчева - Изменения в организационната структура на японското акционерно дружество  (Статия 8)

КРИТИКА И НАУЧЕН ЖИВОТ

Витали Таджер - Четири учебника за три години по общата част на гражданското право  (Статия 9)

Таня Бузева - Сближаване на българското търговско право с правото на Европейската общност  (Статия 10)