-10% ново

Съвременно право 3/2023

6,30 лв.
7,00 лв.
+

СТАТИИ

Бисер Троянов – Нарушения на подсъдността при връзка между делата, на функционалната и на особената подсъдност като касационни основания в българския наказателен процес

ДИСКУСИИ

Антон Гиргинов – Корпоративните престъпления и отговорността за тях (наложителни пояснения)

Георги Гочев – Правна характеристика на ексцеса при професионална болест

БЕЛЕЖИТИ ГОДИШНИНИ

Евгени Йочев – Борбата на народния представител проф. д-р Й. Фаденхехт (24.11.1873–27.10.1953 г.) срещу антиадвокатското законодателство на Българския земеделски народен съюз

МЛАДИ АВТОРИ

Искрен Иванов – Прилики и разлики между мълчаливия отказ и мълчаливото съгласие в административния процес

АВТОРИТЕ В БРОЯ