-10%

Съвременно право 5/2015

6,00 лв.
6,67 лв.

Доставка в електронна форма.

СТАТИИ

Андрей Александров - Дуалната система на обучение – нови възможности за професионално обучение или ново име на познати проблеми? (Статия 1)

Иван Кьосев - Политико-правните концепции и идеи на Джон Лок и Шарл Монтескьо за правовата и за демократичната държава (Статия 2)

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЬЮЗ

Явор Марков - Бялата книга на Европейската комисия от 2014 г. – сполучливо разрешение на регулаторната празнота във връзка с миноритарните дялови участия, неосигуряващи контрол, или пример за свръхрегулация? (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Иван Георгиев - За съдебната система в Кралство Норвегия (Статия 4)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Светослав Иванов - Практиката на българските съдилища (1893–2015 г.) върху воденето на чужда работа без възлагане (Статия 5)