Васил Петров

Васил Крумов Петров е доктор по право, съдия в Софийския районен съд, редактор в Електронно издание „Предизвикай правото!“.

Очаквайте скоро