Въведение в политическата наука

ISBN: 978-619-7343-31-1
25,00 лв.
+

Монографията впечатлява с широтата на научния поглед на автора и представлява интерес за широк кръг читатели. Предназначена е за всички, които се интересуват от политическата наука от древността до наши дни, от политически дилеми в съвременния свят, от провеждането на избори и от отношението на електората към политическите субекти в хода на предизборните кампании. Езикът, на който е написана монографията, е едно от безспорните ѝ предимства. Проф. Манолов остава верен на неподражаемия си стил и маниер – достоверно и критично да представя фактите и на тази база аргументирано да обосновава своите теоретични анализи.