-10%
7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Живко Сталев – Конституцията и международните нормативни съглашения за човешки права и основни свободи (Статия 1)

Нено Неновски – Конституционността на референдума за монархия или република (1946) (Статия 2)

Георги Близнашки – Върху формата на държавата (Статия 3)

Васил Мръчков – Въпроси на същността и упражняването на правото на стачка (Статия 4)

Цанка Цанкова – За новия Семеен кодекс (Статия 5)

Огнян Стамболиев – Доказателствена сила и стойност на доказателствените средства в исковото съдопроизводство (Статия 6)

Любен Корнезов – Въззивната жалба в гражданския процес (Статия 7)

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Кино Лазаров – За усъвършенстване на административнопроцесуалното законодателство (Статия 8)

ДИСКУСИЯ

Валентин Георгиев – Наказателното право – на границата между частното и публичното право? (Статия 9)

ПОЛОВИН ВЕК ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Живко Сталев – Петдесет години Всеобща декларация за правата на човека (Статия 10)

СТО И ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Иван Вълков – Български държавници при действието на Търновската конституция (16.IV.1879 г. – 6.XII. 1947 г.) (Статия 11)

ЮРИДИЧЕСКО ЕСЕ

Борис Спасов – Три юридически етюда и още един – четвърти (Статия 12)

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Вернер Кравиц – Правото като информация и комуникация в съвременното информационно общество (Статия 13)

ФИЛОСОФИЯТА НА ПРАВОТО НА ДЖОРДЖО ДЕЛ ВЕКИО (с непубликуван на български език труд) 

Венелин Ганев – Джорджо Дел Векио (Статия 14)

Джорджо Дел Векио – Прогрес и упадък в правото (Статия 15)

Нено Неновски – Философията на правото на Джорджо Дел Векио (Статия 16)

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1997 г. (Статия 17)

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1996 г. (Статия 18)

IN MEMORIAM

Професор Витали Таджер ( 3 май 1922 г. – 26 февруари 1999 г.) (Статия 19)