АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Живко Сталев – Конституцията и международните нормативни съглашения за човешки права и основни свободи

Нено Неновски – Конституционността на референдума за монархия или република (1946)

Георги Близнашки – Върху формата на държавата

Васил Мръчков – Въпроси на същността и упражняването на правото на стачка

Цанка Цанкова – За новия Семеен кодекс

Огнян Стамболиев – Доказателствена сила и стойност на доказателствените средства в исковото съдопроизводство

Любен Корнезов – Въззивната жалба в гражданския процес

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Кино Лазаров – За усъвършенстване на административнопроцесуалното законодателство

ДИСКУСИЯ

Валентин Георгиев – Наказателното право – на границата между частното и публичното право?

ПОЛОВИН ВЕК ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Живко Сталев – Петдесет години Всеобща декларация за правата на човека

СТО И ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ

Иван Вълков – Български държавници при действието на Търновската конституция (16.IV.1879 г. – 6.XII. 1947 г.)

ЮРИДИЧЕСКО ЕСЕ

Борис Спасов – Три юридически етюда и още един – четвърти

ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧЕН

Вернер Кравиц – Правото като информация и комуникация в съвременното информационно общество

ФИЛОСОФИЯТА НА ПРАВОТО НА ДЖОРДЖО ДЕЛ ВЕКИО (с непубликуван на български език труд)

Венелин Ганев – Джорджо Дел Векио

Джорджо Дел Векио – Прогрес и упадък в правото

Нено Неновски – Философията на правото на Джорджо Дел Векио

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Васил Мръчков – Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 1997 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Маргарита Модева – Библиография на българската правна литература за 1996 г.

IN MEMORIAM

Професор Витали Таджер ( 3 май 1922 г. – 26 февруари 1999 г.)