-10%

Юридически свят 2/2020

7,00 лв.
7,78 лв.

Доставка в електронна форма.

СЪДЪРЖАНИЕ

VARIA

Мирослав Овчаров – Самостоятелният характер на институтите по чл. 12а и 12б от Наказателния кодекс – обстоятелства, изключващи обществената опасност (Статия 1)

Светослав Пандилов – Обратният изпълнителен лист (Статия 2)

Евгени Йочев – Сто години от създаването на Съюза на българските адвокати (Статия 3)

ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ

Сибила Игнатова – Местни избори в Германия и предизборната кампания за президентските избори в САЩ през 2020 г. по време на COVID-19 (Статия 4)

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Поля Голева – Практиката на ВКС по определяне размера на обезщетението на неимуществени вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди през 2020 г. (Статия 5)

Васил Мръчков – Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2019 г. (Статия 6)

АВТОРИТЕ В БРОЯ