-20%

Административно правосъдие 2/1999

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  148
 • Година на издаване:
  1999
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
4,80 лв.
6,00 лв.
+

Съдържание

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Административен акт – понятие и видове - Проф. д-р Кино Лазаров

Лицензионни административни актове по Закона за застраховането - Д-р Борислав Найденов

Някои проблеми по съдебното обжалване на административните актове в практиката на Върховния административен съд - Александър Еленков, съдия в III отделение на ВАС

Въпроси по приложението на Закона за изменение и допълнение на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия - Мария Костова, съдия в IV отделение на ВАС

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

Първо отделение

Второ отделение

Трето отделение

Четвърто отделение

 

ЧУЖДЕСТРАННА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Съд на Европейските общности. Решение на съда от 18 юни 1998 г. по дело C-81/96

 

РЕЦЕНЗИЯ

Актуално изследване върху изискванията за законосъобразност на административните актове - Д-р Сашо Пенов

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Конституционен съд. Решение № 8 от 12.05.1999 г. по конституционно дело № 4 от 1999 г.

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА