-20%

Административно правосъдие 2/2000

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  163
 • Година на издаване:
  2000
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата, пожълтели страници
4,80 лв.
6,00 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Съдебната практика на Върховния административен съд по жалби срещу откази за предоставяне на бежански статут - Александър Еленков, съдия в III отделение на ВАС

Предпоставки за допустимост на съдебноадминистративния контрол за законност на административните актове, издавани по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия - Мария Костова, съдия в IV отделение на ВАС

Понятието „митническа зона“  и правомощията на митническите органи - Н.с. Венцислав Великов – ИПН при БАН

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

I. Първо отделение

II. Второ отделение

III. Трето отделение

IV. Четвърто отделение

 

РЕЦЕНЗИИ

Първо цялостно изследване на нарушенията във финансово-данъчната система (за монографията на доц. д-р Румен Владимиров
„Защита на финансово-данъчната система от правонарушения“ ) Доц. д-р Антон Т. Гиргинов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Закон за митниците

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА