-20%

Административно правосъдие 3/1998

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  148
 • Година на издаване:
  1998
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
4,00 лв.
5,00 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Заключителен семинар по проекта  „Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност, посветен на производството в СЕО“

Коментар на правото на Европейския съюз - Светла Петкова, председател на I отделение на ВАС

Ролята на съда на Европейските общности - Дейвид Кийлинг, референт на Главния адвокат на СЕО и ръководител на Службата за хармонизиране на законодателството на Общността в Аликанте, Испания

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

I. Първо отделение

II. Второ отделение

III. Трето отделение

IV. Четвърто отделение

 

ЧУЖДЕСТРАННА СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Дело № 6/64 Коста срещу Енел
Дело № 11/70 Internationale Handelsgesellschaft
Дело № 41/74 Ван Дюн
Дело 26/62 Ван Генд Ен Лоос

 

АКТУАЛЕН КОМЕНТАР

Административни производства по Закона за особените залози - Д-р Борислав Найденов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Закон за администрацията

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА