-20%

Административно правосъдие 3/1999

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  147
 • Година на издаване:
  1999
4,80 лв.
6,00 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Основни принципни положения в процесуалното данъчно законодателство и необходимост от кодификация на данъчния процес - Светла Петкова, председател на I отделение на ВАС

Коментар на правото на Европейския съюз. Първичното право на Европейската общност в областта на данъчното облагане. Данъчните разпоредби на Договора за Европейската общност (ДЕО) - Светла Петкова, председател на I отделение на ВАС

Някои проблеми на материалното данъчно право от практиката на ВАС по данъчни дела - Бисерка Коцева, съдия в I отделение на ВАС

Преглед на някои решения на ВАС по данъчни дела - Ст. н.с. д-р Иван Г. Стоянов

Събиране на държавните вземания според проекта за Данъчен процесуален кодекс - Димитър Митев

Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата чрез норми на националното данъчно право - Д-р Сашо Пенов

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

I. Първо отделение

II. Второ отделение

III. Трето отделение

IV. Четвърто отделение

 

ЧУЖДЕСТРАННА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Съд на Европейските общности. Решение на съда (Шести състав от 18 юни 1998 г.)

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Конституционен съд. Решение № 19 от 2 юли 1998 г. по конституционно дело № 19 от 1998 г.

Библиография по данъчно право (януари-август 1999) - Илиана Велинова, библиотекар към ВАС

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА