-20%

Административно правосъдие 3/2015

8,00 лв.
10,00 лв.
+

ПРОБЛЕМИ В ТЪЛКУВАНЕТО И ПРАВОПРИЛАГАНЕТО ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ ОРГАН – АПК, ЗНА И COSTANZO – Д-р Константин Пехливанов

 

ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕТО НА ДАНЪЦИТЕ, УСТАНОВЕНИ В ЗМДТ – Стефан Тихолов

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС