-20%

Административно правосъдие 5/2000

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  152
 • Година на издаване:
  2000
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата
4,80 лв.
6,00 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Доказателствата в касационното производство по ЗВАС - Георги Ангелов, съдия във II отделение на ВАС

Производства, свързани с българското гражданство. Сравнителен анализ на съответствието между Закона за българското гражданство и Европейската конвенция за гражданство - Н.с. I ст. д-р по право Веселин Цанков – ИПН при БАН

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

Петчленен състав

Първо отделение

Второ отделение

Трето отделение

Четвърто отделение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шеста директива за данъка върху добавената стойност от 17 май 1977 г. за уеднаквяване на законодателството на страните членки, уреждащо данъка върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: унифицирана база за оценка

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА