-20%

Административно правосъдие 5-6/1998

 • Автор:
 • Издателство:
 • Корица:
  мека
 • Страници:
  244
 • Година на издаване:
  1998
 • Състояние на книгата:
  забележки по корицата, пожълтели страници
6,80 лв.
8,50 лв.
+

Съдържание 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ

Мотиви на президента Петър Стоянов за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за чужденците в Република България

Законът за администрацията и административната реформа - Борислав Цеков, старши съветник в отдел   „Правна и законодателна дейност“ - при НС и председател на Асоциацията на младите юристи

Проблемът за изключване на съдебния контрол върху индивидуалните административни актове - н.с. I ст. д-р Дарина Зиновиева

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС

I. Първо отделение

II. Второ отделение

III. Трето отделение

IV. Четвърто отделение

 

ЧУЖДЕСТРАННА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Европейски съд по правата на човека. Делото  „Хорнзби срещу Гърция“  – решение № 107/1995/613/701 от 19 март 1997 г.

 

АКТУАЛНИ КОМЕНТАРИ
Член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Правото на справедлив процес - Андрю Гротриън

Контролни правомощия на Комисията за защита на конкуренцията
Весела Антонова, експерт в отдел „Правно-икономически разследвания“  в Комисията за защита на конкуренцията

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Закон за чужденците в Република България
Закон за защита на конкуренцията

 

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯТА

Справочник на статиите, анализите, коментарите и рецензиите, публикувани в списание  „Административно правосъдие“ през 1998 г.

Справочник на публикуваните решения в рубриката  „Чуждестранна съдебна практика“ през 1998 г.